VOLT KATA ALANYOK AKTUÁLIS ÉS ÚJ  HELYI IPARŰZÉSI ADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

2022. augusztus 31-ével megszűnt a régi katás egyéni vállalkozók, betéti társaságok kata alanyisága. Összefoglaljuk, hogyan érinti ez az aktuális és jövőbeni helyi iparűzési adó kötelezettségeiket.

A kata alanyiság megszűnése nem érinti a vállalkozás helyi iparűzési adó alanyiságát – azonban ebben a körben is változik a volt kata alanyok helyi iparűzési adó megállapításának módja.

A régi kata alanyok egyszerűsített iparűzési adóalap-megállapításra (Htv. 39/B.§) való jogosultsága  2022. augusztus 31-ével megszűnik. Ezt a megszűnést nem kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.

Régi kata alanyok régi katás időszaka helyi iparűzési adóban 2022. augusztus 31-ig tart.  Tehát a II. félévi helyi iparűzési adó kötelezettségüket – a régi kata szabálkyai szerint – időarányosan kell teljesíteniük.

Ez alapján a volt kata alanyok II. félévi helyi iparűzési kötelezettsége a Htv. 39/B.§ 2022. augusztus 31-ig hatályos szabályai alapján a 2022. július 1- augusztus 31-e közötti időszakra áll fenn. Ez összege szerint  1%-os adómérték esetén 4.144,-Ft-nak felel meg.

A 2022. szeptember 1-december 31-i időszakra előírt – régi kata szerinti helyi iparűzési adó kötelezettséget az önkormányzati adóhatóságának törölnie kell.

A régi kata alanyiság megszűnése és a hipa adóalap megállapítási mód változása miatt évközi bevallást benyújtani nem kell.  Ha a volt kata alany adókedvezményt, adócsökkentést kíván igénybe venni helyi  iparűzési adóban, akkor 2023. január 15-ig nyújthat be adóbevallást a Htv. 39/B. §-a (6) bekezdése alapján.

A volt kata alanynak , a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31-e közötti időszakról 2023. május 31-ig kell a helyi iparűzési adó bevallást benyújtania.

E bevallásban nyilatkozhat az adóalany, hogy átalányadózóként, vállalkozói szja-sként (ez utóbbi 8 millió forint bevételig teheti), vagy bt esetén kiva alanyként egyszerűsített adóalap-megállapítást választ, amikoris az adóalap

  • átalányadózó egyéni vállalkozó esetében az átalányban megállapított jövedelem 20%-kal növelt összege,
  • vállalkozói szja alatt (8 millió forint nettó árbevételig) a a nettó árbevételének 80 százaléka,
  • kisvállalati adó alanya esetén a kisvállalati adója alapjának 20%-kal növelt összege.

Ezen feltételek hiányában az általános szabályok szerinti helyi iparűzési adóalap-megállapítást kell alkalmazni.

A volt kata alanyoknak a 2022. szeptember 1. és 2023. június 30. közötti adóelőleg-fizetési időszakra adóelőleget nem kell bejelenteni, bevallani.

Az adóelőleget majd  a 2023. július 1. és 2024. június 30. közötti előlegfizetési időszakra kell  bevallani, a 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. közötti időszakról 2022. május 31-éig benyújtandó bevallásban.