100.000 Ft készpénzjuttatás

A munkáltató kedvezményes béren kívüli juttatásként adhat évente 100 ezer forintig készpénzt a munkavállalónak. Ezt a juttatást a munkavállalón kívül megkaphatja a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja is. Ez egy lehetőség és egy maximum érték, amennyiben a vállalkozásnak erre nincs meg az anyagi fedezete, akkor dönthet úgy, hogy nem él ezzel a lehetőséggel, vagy kisebb mértékben adja.

Mivel ez egy béren kívüli juttatás, ezért ezt a bértől elkülönítetten kezeli a rendszer. Csak a munkáltatónak kell a juttatás után közterhet fizetni – a juttatott összeg után 34,22% mértékben.

Attól, hogy a juttatás nevében „készpénz” szerepel, nem kötelező bankjegyekben juttatni, lehet utalással is nyújtani. A kiadás nem szükséges, hogy havonta történjen. Negyedévente, félévente is működhet. Az utalás akár a munkabérutalás mellett, azzal egy időben is megtörténhet.

Amennyiben egy foglalkoztatás csak tört évre vonatkozik, akkor a 100 ezer forintnak csak a tárgyévi munkaviszony napjaira arányos összege adható ilyen címen kedvezményesen.

  • Újonnan belépő dolgozóknál az arányosítással könnyen meghatározható a keret.
  • Év közben kilépő dolgozóknál a kilépéskor el kell számolni a már ilyen címen adott juttatással, s a munkáltatónál töltött időre jutó arányos rész feletti részt a kilépéskor el kell számolni bérként. (Ez utóbbi megelőzésére lehet választani a juttatás havi egyenlő részekben történő kifizetését maximum 100.000/12=8.333 forint értékig vagy év végén egy összegben történő juttatást. Ennek módját is a cafeteria szabályzatban kell meghatározni.)

Szeretnénk felhívni a figyelmet a bér átcsoportosításának tilalmára! Nem lehet ezzel bért kiváltani, azaz

  • nem lehet ennek a juttatásnak a terhére lecsökkenteni a bért, vagy
  • a szükséges béremelést nem végrehajtani, helyette ennek ezzel a készpénz juttatással pótolni.

Fontos tudni, hogy azzal, hogy a béren kívüli készpénz juttatás teljesen elválik a munkabértől, a munkavállalóknak járó ellátások – táppénz, nyugdíj, stb. – alapjába sem számít bele ez a juttatás, mert a munkavállaló nem fizet ez után semmilyen járulékot.

A készpénzjuttatás akkor is adható, ha eddig nem volt semmilyen természetbeni juttatás a cégnél. Erre vonatkozóan azonban meg kell hozni a vezetői döntést, s ezt írásban is dokumentálni kell, hiszen ez a juttatás alapja. Írásos dokumentum hiányában egy későbbi ellenőrzés bérnek nyilvánítja a juttatást, s adóhiányként állapítja meg a vonatkozó adókat és járulékokat.

Amennyiben bármilyen más juttatást is ad a cég, akkor már cafeteria szabályzatban rögzítendő ez a döntés is.