Színházbérlet vásárlások időszaka – Miért nem használják ki a cégek az adómentesen adható kulturális támogatást?

A legtöbb cégvezet? el szokott menni évente legalább néhányszor színházba, érdemes ezért tudni azt, hogy ha a színházjegyet a vállalkozás biztosítja a munkavállalói részére, akkor annak a könyvelése bizonyos körülmények között teljesen adómentes lehet

A vállalatok számára 2013-tól megnyílt annak a lehet?sége, hogy a sportesemények mellett 50.000,- Ft éves keret erejéig (személyenként, dolgozónként) kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belép?jegyet, bérletet és könyvtári beiratkozási díjat is adómentesen juttathatnak a kiválasztott kedvezményezetteknek

A rendelkezés kifejezetten kifizet?-magánszemély kapcsolatban biztosítja az adómentes juttatás lehet?ségét, mely akár utalvány formájában is adható. Ilyen kapcsolat áll fenn a munkáltatók és a munkavállalók, illetve a vállalkozás és a magánszemély üzleti partnere között is, feltéve, hogy a munkáltató vagy a vállalkozás megfelel a kifizet? fogalmának. Ezt az értelmezést az sem befolyásolja, hogy például az üzleti partnernek adott színházjegy megfelel az üzleti ajándék fogalmának is.

A szabályozás értelmében évi 50 ezer forintig adómentes lehet a belép?jegy, bérlet formájában adott juttatás, ha az muzeális intézmény, m?vészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zenem?vészeti el?adásra, vagy közm?vel?dési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás igénybevételére szól, ugyanakkor sajnos az állatkerti szolgáltatás nem tartozik ide. Ide sorolhatók ezzel szemben a komoly- és könny?zenei el?adások, továbbá a színházi és zenei elemeket egyaránt tartalmazó produkciók (opera, operett), és ide tartoznak a kabaré- vagy humorest jelleg? fellépések is, függetlenül attól, hogy azokat ki szervezi, illetve milyen intézmény ad azoknak otthont.

Ezt a juttatást a cég nyújtja a dolgozói felé, így célszer?, hogy a belép?jegy számlája a cég nevére kerüljön kiállításra.

Ez a juttatás a cafeteria része, ami azt jelenti, hogy a cég által kínált, ilyen nem pénzbeli juttatásokat minden munkavállaló felé azonos feltételekkel kell biztosítani. Ha egy cég ilyet szeretne adni a dolgozóinak, akkor erre egy rövid szabályzatot kell készítenie, és a szabályzat alapján dokumentálnia kell, hogy ki, mikor, milyen juttatásban részesült. A szabályzat nem tartalmazhat kizárásokat, de természetesen senki sem kötelezhet? arra, hogy színházba menjen a cég költségén, így bárki lemondhat róla, ami azért biztosít némi mozgásteret a cégek tulajdonosainak.

A félreértések elkerülése végett az adómentes kifizetés azt jelenti, hogy ezeket a fenti szabályoknak megfelel? kifizetéseket nem terheli semmilyen adó vagy járulék.