Környezetkímélő gépkocsi adókedvezménye

Folyamatosan könnyíti különböz? kedvezményekkel az elektromos autók elterjedését a kormány és az önkormányzatok. Az elektromos gépjárm? tulajdonosok és az üzembentartók januártól éjszakai árammal is tölthetik autóikat, Budapesten pedig már ingyenes a parkolás és a buszsávot is használni lehet.

A legfontosabb tisztázni, mi tekinthet? környezetkímél? gépkocsinak? A közúti járm?vek forgalombahelyezésének és forgalomban tartásának m?szaki feltételeir?l szóló 6/1990. (IV.12) KÖHÉM rendelet szerint környezetkímél? gépkocsinak számít:

 • tisztán elektromos gépkocsi,
 • a küls? töltés? (plug-in) hibrid elektromos gépkocsi,
 • növelt hatótávolságú hibrid elektromos gépjárm?, valamint
 • nulla emissziós (hidrogén-cellás) gépkocsi.

Ezeknek a gépjárm?veknek a min?sítését megkönnyíti a forgalmi engedélyben lév? környezetvédelmi besorolási osztálya:

 • 5E
 • 5P
 • 5N
 • 5Z

(Az 5-ös környezetvédelmi osztályba való besorolás azonban nem jelenti automatikusan, hogy az adott gépkocsi környezetkímél?nek számít!)

A környezetkímél? gépkocsik mentességet élveznek a következ? adónemekben:

 • gépjárm?adó (helyi adók közül)
 • visszterhes vagyonszerzési illeték
 • regisztrációs adó
 • cégautó adó.

Mivel a besorolás beazonosítása nem minden esetben egyértelm?, illetve az átlagos m?szaki tudásszintet meghaladó ismeretet igényel, ezért a könyvelést?l nem elvárható, hogy a helyes besorolást egy forgalmi engedély alapján elvégezze. A könyvel? csak akkor tudja a fenti adókedvezményeket a bevallásban érvényesíteni, ha arról a gazdálkodóval el?zetesen egyeztet, s az esetleges adókockázatokat közösen mérlegelik.

Célszer? lehet egy gépkocsi beszerzése el?tt áttekinteni, mekkora adótehert?l mentesülhet a gazdálkodó egy környezetkímél? gépkocsi várható használati ideje alatt. Ezt a könyvel?, adózási szakember – tanácsadási tevékenység keretében – el?zetesen össze tudja állítani.